top of page

NOVINKY

„Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí, připravuje pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností. 

Úterý 5. 3. 2024 – „Z Libně do Vysočan"

Celá vycházka povede podle řeky Rokytky. Od Hrabalovy stěny přes „válečný kopec“ sejdeme opět k Rokytce, podejdeme dálniční okruh, krátce se zastavíme v pivovaře a u mlýna a poblíž Balabenky, obhlédneme barevný „tančící dům“ a socrealistické středisko Gong. Zábavným parkem Podvinní dojdeme až k c. k. unikátnímu nádraží, jedinému propojujícímu dvě dráhy s odlišnou orientací, vstoupíme do neorenesanční radnice, poblíž které ukončíme vycházku u zbytku středověké vysočanské tvrze s jednoduchým přehlédnutím aktivit Emila Kolbena u vstupu do metra.

Z kapacitních důvodů je účast možná pouze po předchozí registraci zde. Sraz v 11. 00 hod. na stanici metra B „Palmovka“ – u výstupu směr „Synagoga“. Prohlídku povede ing. Stěnička. Doba trvání 1-1,5 hodiny. Vstupné 100,-Kč.

 

Úterý 9. 4. 2024 – „Švehlův Hostivař"

Od stanice tramvaje „na Groši“ si nejprve prohlédneme nejstarší část Hostivaře s třemi náměstími: Trhanovské, Hostivařské a Kozinovo, na kterém je historický kostelík, sejdeme k Švehlovu selskému dvoru, obhlédneme funkcionalistickou sokolovnu od O. Novotného (autora Mánesa), kterou spoluzakládal a financoval slavný dlouholetý prvorepublikový premiér A. Švehla (150 let výročí narození). Seznámíme se se zahradní čtvrtí za Botičem, kde si cestu zkrátíme k Hostivařské přehradě s řadou rekreačních atrakcí v lesoparku Kozinec a po břehu vodní nádrže dojdeme do Petrovic, kde u historického zámečku odjedeme autobusy MHD na stanici metra C Háje.

Z kapacitních důvodů je účast možná pouze po předchozí registraci zde. Sraz v 11. 00 hod. na stanici tramvaje č. 22, 26 „Na Groši“. Prohlídku povede ing. Stěnička. Doba trvání 1-1,5 hodiny. Vstupné 100,-Kč.

O NÁS

"Jestliže ještě nebyl naplněn účel vaší existence, pak tu nejdůležitější část svého života máte stále ještě před sebou.“
Andy Andrews

 

Jak se pozná, že člověk žije? Když dýchá. Dokud člověk dýchá, má tady stále nějaký úkol. Není tedy zbytečný. Není nadbytečný!
 

Euroatlantická civilizace stárne. Někomu to může znít jako negativní sdělení. Však opak je pravdou. Společnost stárne především proto, že se prodlužuje věk jejích členů. Co svět světem stojí, toužil člověk po nesmrtelnosti, přinejmenším po dlouhověkosti.  My v 21. století tuto touhu žijeme.
 

Přesto se v realitě přesvědčujeme o tom, že si této skutečnosti příliš nevážíme. Odchod do důchodu se prodlužuje dále nad šedesát let života, ale lidé už po padesátce mají se zaměstnáním problém. Nejen soukromé firmy, ale i polostátní podniky dávají přednost mladším zaměstnancům. To není informace statistik, to jsou zkušenosti lidí z blízkého okolí i naše osobní zkušenosti.


Rozhodli jsme se postavit se na stranu lidí, kteří vstupují do seniorského období života. Problémem se zaměstnáním totiž starost seniorů nekončí. Naopak, přicházejí další. Samozřejmě u nás funguje základní sociální péče, ale jsme přesvědčeni, že řadu potřeb si mohou lidé zajistit vzájemnou pomocí. A, co je hlavní, lidé na prahu seniorského věku mají co nabídnout – zkušenosti, trpělivost, loajalitu, vytrvalost.

O nás

PROJEKTY

Projekt „Veselý senior“

Když jsme před lety zakládali nadační fond Veselý senior, vedlo nás k tomu přesvědčení, že staří lidé se potřebují více smát, radovat se, protože veselí a radost přinášejí do jakéhokoliv období života energii, chuť do nových výzev a tedy i více zdraví. Bohužel v reálném životě bývá většinovou společností stáří vnímáno negativně, jakoby už nemělo na nic nárok a bylo jen na obtíž. A to jsme chtěli změnit. Vymysleli jsme ten trochu provokativní název „Veselý senior“ a začali jsme organizovat akce, kde jsme seniory představovali v úplně jiném světIe – jako aktivní, veselé lidi, kteří mají těm mladším ještě mnohé co dát, předat jim své zkušenosti, být jim užiteční i navzdory některým zdravotním omezením, která souvisejí s přibývajícím věkem.

Projekt „Dobrá investice“

Slyšíme to ze všech stran – „Společnost stárne, přibývá lidí v seniorském věku“. A cítíme za tím obavy. Ale prodlužování délky života by mělo být více zdrojem hrdosti na úroveň lékařské vědy než důvodem ke strachu. To nebezpečné se skrývá spíš v našich hlavách, ve stereotypech myšlení a předsudcích o životě a významu seniorů, v mýtech, které o lidech ve vyšším věku přetrvávají.
Obyvatelstvo ve vyspělých zemích stárne, to je prostě fakt. Rizikem tohoto vývoje ale není  samotné stárnutí. Nebezpečí spočívá v ignorování tohoto vývoje a jeho důsledků. Lidé se dnes dožívají vyššího věku v daleko lepší fyzické i mentální kondici. Cílem dlouhodobého projektu (ne)stárneme! je podpořit společenskou debatu o stárnutí populace a jejích dopadech, zlepšit kvalitu života starších lidí, jejich sociální postavení a mezigenerační vztahy a přispět ke změně negativních stereotypů o seniorech ve společnosti.
Projekty

FOTOGALERIE

MY V MÉDIÍCH

„Co svět světem je, tak se člověk snaží být buď nesmrtelný, nebo dlouhověký. A my dnes tuto dobu žijeme. My si uvědomujeme, že společnost stárne, že je hodně lidí za svým aktivním věkem, ale přitom nechtějí zůstat úplně mimo,“ říká Dana Jaklová  z občanského sdružení Centrum aktivního stárnutí.

ODBĚR NOVINEK

Fotogalerie
Odběr
My v médiích
Partneři

PARTNEŘI

keynote_logo_rgb_1000b.jpg
thumbnail_praha_17_logo_cervene_oříznuté.png

CONTACTS

Mgr. Eliška Klepalová, výkonná ředitelka

tel. 776 662 131, e-mail: elkl@seznam.cz

Mgr. Martin Špáta, projekt (ne)stárneme!

tel: 608 153 456, email: kn.engaging@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Kontakt
bottom of page