top of page

NOVINKY

„Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí, připravuje pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností. 

Úterý 12. 12. 2023 – „Židovsko-křesťanskou částí Starého Města“

Obejdeme všechny synagogy, které v této čtvrti zůstaly (Židovské město, Josefov a dnes část Starého Města v pravobřežním oblouku řeky Vltavy). Přitom překřížíme 3 hlavní osy této čtvrti : Širokou, Pařížskou a Dušní, která se stala křesťanskou cestou. Zatímco císař Karel IV. založil kostel sv. Ducha, tak císař Rudolf II. povolil reformovaný kostel sv. Salvátora. Oba tak dali podnět k neblahým pogromům. Ještě Marie Terezie to stvrdila klášterem a kostelem Milosrdných bratří. Hlavní ulicí této čtvrti zůstala původně Rabínská, dnes Maiselova ulice. Vycházku zakončíme u Rudolfina.

Z kapacitních důvodů je účast možná pouze po předchozí registraci zde. Sraz v 11 hod. na Kozím náměstí. Prohlídku povede ing. Prohlídku povede ing. Stěnička. Doba trvání 1-1,5 hodiny. Vstupné 100,-Kč.

Úterý 9. 1. 2024 – „Vilová čtvrť – starý Spořilov"

Po pěší lávce přejdeme magistrálu a začneme procházku „geologickou zahrádkou“ s ukázkou všech hornin, které se vyskytují v ČR. Krátce navštívíme i Geologický ústav Akademie věd na místě původního hřiště Sokolů 30. let a pokračujeme ukázkou typických vilek postavených pro zaměstnance Vinohradské spořitelny, především podle návrhu architektů Brožka, Mentbergera a Polívky, až do kostela Sv. Anežky České, který projektoval doposud neznámý ruský architekt, odvlečený v r. 1945 do Gulagu na Sibiři. V Čechách studoval u Kotěry, Janáka, Gočára a dalších a téměř pěšky se vrátil do Prahy na konci 60. let. V literatuře však byl utajován. Dnes je o něm dokumentační výstava přímo v kostele. Vycházku zakončíme na Roztylském náměstí s dálkovými pohledy na kopce obou Bohdalců, kde jsme také nedávno byli, a vzdáleně i Hradčan. Na tomto místě skončíme a budeme pokračovat v některý jarní měsíc přes Nový Spořilov 60. let do Záběhlic.

Z kapacitních důvodů je účast možná pouze po předchozí registraci zde. Sraz v 11 hod. na stanici metra C Roztyly (nahoře u výstupu z metra). Prohlídku povede ing. Stěnička. Doba trvání 1-1,5 hodiny. Vstupné 100,-Kč.

Úterý 6. 2. 2024 – „Vilová čtvrť – starý Spořilov"

Na počátku vzpomeneme konce nedávné vycházky do turecko-českého hotelu s restaurací Drinopol a obejdeme za komunismu věhlasný zájezdní hostinec U Kaštanu, dříve sociální demokracie, dnes památka na poloilegální undergroundovou hudbu. Projdeme barokním komplexem starého Břevnovského kláštera sv. Markéty (Sv. Vojtech, K..I. Dienzenhoffer), dále studánka Vojtěška a nejnovější ateliéry v Orangerii. Projdeme přilehlým hřbitovem s hroby slavných, např. Karel Kryl nebo opat Opasek. Od motocyklového stadionu na Markétě skrz vysokoškolské koleje až ke stejnojmennému Větrníku, původně mlýnu. Závěr vycházky bude patřit sídlišti Hvězda s domy od Vlada Miluniče, spoluautora Tančícího domu, až k nejnovějšímu multifunkčnímu komplexu na Petřinách s nejstaršími paneláky okolo a nejhlubší stanicí metra v Praze.

Z kapacitních důvodů je účast možná pouze po předchozí registraci zde. Sraz v 11 hod. na stanici tram. 22, 25 „U Kaštanu“.  Prohlídku povede ing. Stěnička. Doba trvání 1-1,5 hodiny. Vstupné 100,-Kč.

O NÁS

"Jestliže ještě nebyl naplněn účel vaší existence, pak tu nejdůležitější část svého života máte stále ještě před sebou.“
Andy Andrews

 

Jak se pozná, že člověk žije? Když dýchá. Dokud člověk dýchá, má tady stále nějaký úkol. Není tedy zbytečný. Není nadbytečný!
 

Euroatlantická civilizace stárne. Někomu to může znít jako negativní sdělení. Však opak je pravdou. Společnost stárne především proto, že se prodlužuje věk jejích členů. Co svět světem stojí, toužil člověk po nesmrtelnosti, přinejmenším po dlouhověkosti.  My v 21. století tuto touhu žijeme.
 

Přesto se v realitě přesvědčujeme o tom, že si této skutečnosti příliš nevážíme. Odchod do důchodu se prodlužuje dále nad šedesát let života, ale lidé už po padesátce mají se zaměstnáním problém. Nejen soukromé firmy, ale i polostátní podniky dávají přednost mladším zaměstnancům. To není informace statistik, to jsou zkušenosti lidí z blízkého okolí i naše osobní zkušenosti.


Rozhodli jsme se postavit se na stranu lidí, kteří vstupují do seniorského období života. Problémem se zaměstnáním totiž starost seniorů nekončí. Naopak, přicházejí další. Samozřejmě u nás funguje základní sociální péče, ale jsme přesvědčeni, že řadu potřeb si mohou lidé zajistit vzájemnou pomocí. A, co je hlavní, lidé na prahu seniorského věku mají co nabídnout – zkušenosti, trpělivost, loajalitu, vytrvalost.

O nás

PROJEKTY

Projekt „Veselý senior“

Když jsme před lety zakládali nadační fond Veselý senior, vedlo nás k tomu přesvědčení, že staří lidé se potřebují více smát, radovat se, protože veselí a radost přinášejí do jakéhokoliv období života energii, chuť do nových výzev a tedy i více zdraví. Bohužel v reálném životě bývá většinovou společností stáří vnímáno negativně, jakoby už nemělo na nic nárok a bylo jen na obtíž. A to jsme chtěli změnit. Vymysleli jsme ten trochu provokativní název „Veselý senior“ a začali jsme organizovat akce, kde jsme seniory představovali v úplně jiném světIe – jako aktivní, veselé lidi, kteří mají těm mladším ještě mnohé co dát, předat jim své zkušenosti, být jim užiteční i navzdory některým zdravotním omezením, která souvisejí s přibývajícím věkem.

Projekt „Dobrá investice“

Slyšíme to ze všech stran – „Společnost stárne, přibývá lidí v seniorském věku“. A cítíme za tím obavy. Ale prodlužování délky života by mělo být více zdrojem hrdosti na úroveň lékařské vědy než důvodem ke strachu. To nebezpečné se skrývá spíš v našich hlavách, ve stereotypech myšlení a předsudcích o životě a významu seniorů, v mýtech, které o lidech ve vyšším věku přetrvávají.
Obyvatelstvo ve vyspělých zemích stárne, to je prostě fakt. Rizikem tohoto vývoje ale není  samotné stárnutí. Nebezpečí spočívá v ignorování tohoto vývoje a jeho důsledků. Lidé se dnes dožívají vyššího věku v daleko lepší fyzické i mentální kondici. Cílem dlouhodobého projektu (ne)stárneme! je podpořit společenskou debatu o stárnutí populace a jejích dopadech, zlepšit kvalitu života starších lidí, jejich sociální postavení a mezigenerační vztahy a přispět ke změně negativních stereotypů o seniorech ve společnosti.
Projekty

FOTOGALERIE

MY V MÉDIÍCH

„Co svět světem je, tak se člověk snaží být buď nesmrtelný, nebo dlouhověký. A my dnes tuto dobu žijeme. My si uvědomujeme, že společnost stárne, že je hodně lidí za svým aktivním věkem, ale přitom nechtějí zůstat úplně mimo,“ říká Dana Jaklová  z občanského sdružení Centrum aktivního stárnutí.

ODBĚR NOVINEK

Fotogalerie
Odběr
My v médiích
Partneři

PARTNEŘI

keynote_logo_rgb_1000b.jpg
thumbnail_praha_17_logo_cervene_oříznuté.png

CONTACTS

Mgr. Eliška Klepalová, výkonná ředitelka

tel. 776 662 131, e-mail: elkl@seznam.cz

Mgr. Martin Špáta, projekt (ne)stárneme!

tel: 608 153 456, email: kn.engaging@gmail.com

SOCIAL MEDIA

Kontakt
bottom of page